Frenchie Paradise Orange / Free Size Bite Resistant Squeaky Plush Horse
Frenchie Paradise Bite Resistant Squeaky Plush Horse
Frenchie Paradise Red / Free Size Bite Resistant Squeaky Plush Horse
Frenchie Paradise Bite Resistant Squeaky Plush Horse
Frenchie Paradise Bite Resistant Squeaky Plush Horse
Frenchie Paradise Bite Resistant Squeaky Plush Horse
Frenchie Paradise Light Green / Free Size Bite Resistant Squeaky Plush Horse

Bite Resistant Squeaky Plush Horse

Regular price $ 12.44 EUR Sale price $ 10.44 EUR

Type: Dogs
Toys Type: Squeak Toys
Material: corduroy